Dänemark Briefmarken / vintage stamps Danmark

1 Krone avisporto

1 Krone avisporto

1 Krone avisporto 1907 – Zeitungsmarke Dänemark Portomarke 5 Öre avisporto 1914 – Zeitungsmarke Dänemark Portomarke             siehe

error: Content is protected !!